„Aktywny Samorząd”

Trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, którego celem głównym jest zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji: [ kliknij ]

Skip to content