19 dni przeciwko krzywdzeniu dzieci

Świdnica, jak co roku, włączą się w działania w ramach kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci”. To kampania której celem jest zwrócenie uwagi oraz ostrzeganie przed przemocą i krzywdzeniem dzieci i młodzieży. Jeśli słyszysz lub widzisz że ktoś krzywdzi dziecko wystarczy 10 sekund aby przerwać przemoc i wezwać pomoc.

„10 sekund, by powiedzieć STOP”

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie na:

  • plakat dowolną techniką dla osób w wieku 5-11 lat,
  • spot video dla osób w wieku 12-18 lat,

których tematyka poświęcona będzie hasłu kampanii. Pracę, której autorem może być tylko jedna osoba, należy przesłać do 19.11.2023 r. wraz ze zgodą opiekuna prawnego (rodzica) na adres:

  • poczty elektronicznej: 19dni@podrugie.pl,
  • poczty tradycyjnej: Fundacja po DRUGIE, ul. Smulikowskiego 4, 00-389 Warszawa.

Dokumenty do pobrania:

 

Skip to content