Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 6 września 2015 r, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy z 15 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania skończył swą czteroletnią kadencję Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świdnicy  powołany w dniu 7 września 2011 r.

W dniu 7 września 2015 roku Prezydent Miasta Świdnicy – Pani Beata Moskal – Słaniewska złożyła podziękowania za pracę przez okres 4-lat wszystkim przedstawicielom podmiotów biorących udział w pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pani Prezydent w tym samym dniu  powołała nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie:
• Dorota Szyłobryt – sekretarz Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• Dorota Cieplińska  –  st. pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
• Robert Pijanowski – z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy,
• Urszula Zawada – Prokurator Rejonowy w Świdnicy,
• Jan Łętowski – z-ca – Komendanta Straży Miejskiej w Świdnicy,
• Renata Chełminiak – st. pielęgniarka koordynująca, SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe,
• Stefania Raducka-Gazda – młodszy asystent psycholog, SP ZOZ w Świdnicy,
• Justyna Komaniecka – wychowawca w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE” w Świdnicy,
• Renata Jóźwicka – pedagog w Gimnazjum Nr 3 w Świdnicy,
• Marzena Hawro – pedagog w Szkole Podstawowej Nr 105 w Świdnicy,
• Edyta Janulewicz – Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej  do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy,
• Joanna Karaszewska – Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej  do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy.