Niebieska Linia

Informujemy, że pozostały ostatnie wolne miejsca na przyszłoroczną edycję szkolenia pn. Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (kurs zaawansowany, 160 godzin, rozpoczęcie 12 stycznia 2016 r.) organizowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP i Pogotowie Niebieska Linia IPZ.

Szkolenie zaplanowano tak, aby uczestnicy mogli zdobywać i pogłębiać umiejętności pracy z problemem przemocy na poziomie specjalistycznym.

Jego ukończenie przy spełnieniu określonych warunków pozwala dołączyć do ponad 300 osób, które do tej pory otrzymały certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy wydawany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP i Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP.

Szczegółowe informacje o szkoleniu:

Nabór na szkolenia przygotowujące do uzyskania Certyfikatu specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie