Słowniczek pojęć

dziecko – oznacza to dziecko własne, dziecko przysposobione oraz dziecko,

Akty prawne

Ustawa o pomocy państwa w wychowywani dzieci (Dz. U. z

Wniosek

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Załącznik do wniosku