16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć

25 listopada – Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet rozpoczął kolejną edycję ogólnoświatowej kampanii „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”, która potrwała do 10 grudnia – Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

Kampania łączy antyprzemocowe inicjatywy na całym świecie. Celem Kampanii, do której przyłączył się również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, jest zwrócenie uwagi na przemoc domową, której ofiarami najczęściej są kobiety. Symbolem jest biała wstążka, przeznaczona dla mężczyzn, którzy nosząc ją wspierają kampanię i deklarują, że sami nie będą sprawcami przemocy, nie będą akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet oraz będą przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy wobec kobiet. Przeciwstawianie się przemocy to odpowiedzialność każdego z nas.  Mit, że przemoc w rodzinie dotyczy tylko sytuacji, w których dochodzi do użycia siły fizycznej jest bardzo powszechny. Tymczasem może ona przybierać różne formy. Przemocą jest dręczenie psychiczne współmałżonki, czy zmuszanie do niechcianych kontaktów seksualnych. Przemoc może się wiązać z wydzielaniem pieniędzy, utrudnianiem podjęcia pracy, szantażem, obniżaniem poczucia wartości partnerki, niepłaceniem alimentów, zaciąganiem zobowiązań finansowych bez zgody partnerki.

Przemoc w rodzinie nie jest sprawą prywatną. Nie reagując narażamy życie i zdrowie osób nią dotkniętych. Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, nie bądź obojętny — zareaguj. Powiadom służby, które przeciwdziałają przemocy w rodzinie lub porozmawiaj z osobą dotkniętą przemocą i przekonaj ją, żeby szukała pomocy. Takie zgłoszenie na pewno przyjmie od Ciebie pracownik ośrodka pomocy społecznej oraz policjant.

Adresy i telefony:

  • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świdnicy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Franciszkańska 7, tel. 74/854-90-52; 668-188-858
  • Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy – Jagiellońska 23, tel. 74/85-82-200, 74/85-82-219

Mity i stereotypy mają duży wpływ na spostrzeganie przemocy w rodzinie. Wiele z nich stoi na straży jednej z największych wartości w naszej kulturze, jaką jest rodzina. Wyznaczają one role kobiecie, mężczyźnie i dzieciom. Są też takie, które w intencji ochrony rodziny usprawiedliwiają przemoc i postulują powstrzymywanie się od reakcji osób z zewnątrz:
  • „bliscy nie krzywdzą”
  • „ brudy pierze się we własnym domu”
  • „co to za ptak, co własne gniazdo kala?”
  • „jeśli ktoś jest bity to znaczy, że na to zasłużył …”
Takie przekonania powodują, że sprawy rodzinne są trzymane w tajemnicy przed obcymi. Jest to hamulec powstrzymujący reakcję osoby doznające przemocy i innych ludzi na to, co się dzieje w rodzinie. Jeśli jesteś sąsiadem osoby krzywdzonej, słyszysz krzyki, awantury, płacz dzieci, widzisz, że Twoja sąsiadka ma siniaki- reaguj. Wezwij Policję lub powiadom Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt Gminy Miasta Świdnicy – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy „Świdnica przeciw przemocy” współfinansowany ze środków budżetu Państwa w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 2021 r.

Skip to content