Żywność dla potrzebujących

Program Operacyjny Pomocy Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym adresowany jest do osób wymagających wsparcia, których dochód nie przekracza odpowiednio kwoty: 951 zł dla osoby gospodarującej samotnie lub 771 zł na osobę w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc w formie żywności lub posiłku należ skontaktować się z właściwym pracownikiem socjalnym prowadzącym rejon opiekuńczy i udokumentować wysokość dochodów.

Pracownik MOPS wyda skierowanie oraz wskaże organizację lokalną, z której będzie można otrzymać żywność.

Skip to content