Zmiany w legitymacjach osób niepełnosprawnych

Miejski ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że z dniem 1 sierpnia 2017 r. na mocy przepisów ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, ze zm.), zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m.in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie przepisów ustawy z dn. 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. zmieniły się wzory blankietu legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Zgodnie z nowymi wzorami na rewersie legitymacji umieszczany będzie QR kod, który zawierać będzie obligatoryjnie numer PESEL i numer legitymacji oraz odpowiednio, jedynie na wniosek zainteresowanego lub przedstawiciela ustawowego osoby niepełnosprawnej, dane dotyczące stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności zapisywane w postaci tekstowej (numer PESEL, symbol przyczyny niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, numer legitymacji).

Mając na uwadze fakt, że legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentem używanym stosunkowo często, w tym do uzyskania szeregu ulg i zniżek w usługach świadczonych przez podległe jednostki, kierując się wspólną troską o osoby niepełnosprawne Miejski Ośrodek pomocy Społecznej przekazuje powyższą informację na stronę internetową  oraz zachęcado zapoznania się z obowiązującymi rozwiązaniami.

Wszelkie informacje o legitymacji oraz przykładowe QR kody można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Osoby niepełnosprawne pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,783,legitymacja-osoby-niepelnosprawne.

Jednocześnie nadmieniamy, że legitymacje wydane przed 1 września 2017 r. zachowują swoją ważność na czas w nich określony.

Skip to content