Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2019 roku rozszerzony został katalog osób, uprawnionych do Karty Dużej Rodziny (krajowej).

O wydanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice, którzy mieli na wychowaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci, w chwili składania wniosku. Oznacza to, że wszyscy rodzice, wychowujący co najmniej troje dzieci, które aktualnie są już osobami dorosłymi, zyskują prawo do posiadania karty.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy (w przypadku mieszkańców Miasta) przy ul. Franciszkańskiej 7, pok. 17, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, zaś we wtorek do godz. 17.00, lub za pośrednictwem  Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia– empatia.mpips.gov.pl.

Szczegółowych informacji udziela Dział Pomocy Specjalistycznej MOPS ul. Franciszkańska 7, pok. 17, lub telefonicznie pod numerem 74 854-90-59.

Skip to content