Wyniki naboru na stanowisku wychowawcy

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

WYCHOWAWCY NA UMOWĘ ZLECENIA

w Placówce Wsparcia Dziennego dla Osiedla Zawiszów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko wychowawcy na umowę zlecenia w Placówce Wsparcia Dziennego dla Osiedla Zawiszów (ogłoszenie z dnia 15 czerwca 2016 r.) została wybrana następująca osoba:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1 Marzena Hawro Świdnica

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku zakończenia procedury naboru kandydatów na stanowisko wychowawcy na umowę zlecenia w Placówce Wsparcia Dziennego dla Osiedla Zawiszów wybrana została Pani Marzena Hawro, zamieszkała w Świdnicy. Pani Marzena Hawro posiada predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Skip to content