Wsparcie specjalistyczne

Mimo utrudnionych warunków wynikających z sytuacji epidemiologicznej, zdarzenia dotyczące zagrożenia dla zdrowia i życia w związku z przemocą w rodzinie zgłaszane są przez całą dobę na tych samych zasadach jak dotychczas, do Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy pod nr 112 lub 74/875-52-00 lub 74/875-52-19. Policja podejmuje interwencje w domu, w którym mieszka rodzina i m.in. uruchamia procedurę  „Niebieskie Karty”.

Osoba zagrożona przemocą w rodzinie lub będąca świadkiem takiej przemocy może ją również zgłosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, pod nr telefonu 74/854-90-52, 602-621-749. Zapraszamy również do kontaktu z sekcjami terenowymi pracowników socjalnych  http://www.mops.swidnica.pl/4585-2/.

Formy pomocy i wsparcia w sytuacji kryzysu, w tym zagrożenia przemocą w rodzinie, są świadczone drogą telefoniczną i poprzez dostępne komunikatory:

Terapeuta rodzinny – Renata Halejcio tel. 513-288-925

  • poniedziałek – 8.30—14.30
  • wtorek – 8.30–14.30

Psycholog – Sylwia Łopacka tel. 531-117-035

  • Poniedziałek – 9.00–13.00
  • Wtorek – 9.00-13.00
  • Środa – 9.00-13.00
  • Czwartek – 9.00-13.00
  • Piątek – 9.00 -13.00

Udzielanie porad prawnych do odwołania odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji porozumiewania się na odległość, po wcześniejszym złożeniu wniosku o udzielenie porady wraz z oświadczeniem, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej na adres e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl.

Szczegółowy wykaz placówek udzielających porad oraz wzór wniosku o zgłoszenie porady na odległość do pobrania: [ kliknij ]

Skip to content