Wsparcie dla kobiet w ciąży

Stowarzyszenie „Dwie Kreski” prowadzi Telefon Zaufania oraz buduje sieć wolontariuszy w całej Polsce, którzy będą gotowi towarzyszyć kobietom w tym trudnym czasie, szukając najlepszych rozwiązań.

Pomaga kobietom, zapewniając:

  • Wsparcie psychologiczne,
  • Pomoc materialną,
  • Porady prawne,
  • Wsparcie duchowe,
  • Informacje na temat lokalnych instytucji pomocowych i stowarzyszeń.

 

Więcej informacji na stronie: [ https://www.dwiekreski.pl ]