Warsztaty WenDo

W ramach kampanii Świdnica przeciw przemocy w dniach 25-26 października br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ze Świdnicy zorganizował warsztaty WenDo dla kolejnej grupy kobiet.

WenDo to warsztat, który nie jest ani sztuką walki ani nie jest to zwykła samoobrona. Tu nie wystarczy, że nauczymy się kopnąć czy uderzyć. Oprócz samoobrony fizycznej to również praca głosem, z ciałem, komunikacją, asertywnością i co bardzo istotne budowanie poczucia własnej wartości. WenDo przeciwdziała zarówno ewentualnej przemocy fizycznej, jak i innym formom przemocy: psychicznej, symbolicznej czy ekonomicznej.

Panie uczyły się m.in. skutecznej komunikacji, podejmowania decyzji, rozpoznawania i reagowania na sytuacje przekraczania granic, dyskryminację i przemoc oraz samoobrony fizycznej w sytuacji ataku. Zajęcia prowadziły Lena Bielska i Magdalena Szewciów, certyfikowane trenerki samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo, trenerki antydyskryminacyjne.

WenDo jest metodą przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, powstałą 30 lat temu w Kanadzie. Uczy, jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu – przestać czuć się bezradną i bezbronną. Uczy także, jak reagować na przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd.

Skip to content