Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem – 20-24.02.2023 r.

 

Informujemy, że w dniu 24 lutego 2023 r. kierownik Działu Śledczego Prokuratury Rejonowej w Świdnicy – prokurator Pani Donata Kalaman – Smoleń będzie udzielać porad prawnych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 7 (pok. 21, parter) w godzinach od 10.00 do 12.00. W celu spotkania prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie godziny pod numerem telefonu: 668-188 – 858.

Ponadto przez cały tydzień porad udzielać będą:

  • kuratorzy zawodowi Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich oraz Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, w godz. 9.00-15.00 za pośrednictwem środków łączności na odległość, tj. drogą elektroniczną i telefonicznie.
  • prawnicy i asystenci sędziów Sądu Okręgowego w Świdnicy w godzinach od 10:00 do 13:00
  • telefonicznie – pod numerem telefonu Biura Obsługi Interesanta 74 85 18 350, którego pracownicy przełączą rozmowę do wyznaczonej osoby,
  • osobiście – należy zgłaszać się do Biura Obsługi Interesanta, którego pracownicy poinformują właściwego asystenta sędziego, gdzie będzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną.
  • prokuratorzy z prokuratur okręgu świdnickiego w siedzibach jednostek, w godzinach urzędowania w dni robocze, to jest 7:30 – 15:30
  • policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 14.00. Dyżur pełni ekspert Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego – podinsp. Robert Brożyna.
  • wsparcie będzie również oferowane przez placówki działające w ramach ogólnopolskiej Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Wykaz miejsc świadczenia pomocy wraz z ich lokalizacją jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Skip to content