Targi pracy

Oferty pracy w firmach z Niemiec, Czech i Polski będą mieli do dyspozycji Dolnoślązacy podczas Transgranicznych Targów Informacyjno–Rekrutacyjnych, które zaplanowano na 6 października w Zgorzelcu i 7 października w Świdnicy.

targi-pracy