Szkolenie z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

W dniu 11.09.2018 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy zorganizowane zostało szkolenie dla pracowników socjalnych oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. Szkolenie „Dziecko jako ofiara przemocy” poświęcone było postępowaniu w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka.

https://tvts.pl/dziecko-jako-ofiara-przemocy-szkolenie-w-swidnickim-mops/