Szkolenie służb pomocowych

 

Szkolenie służb pomocowych, pracujących na rzecz rodziny.

W dniach 26-27 września 2019 r. przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, sądu i ochrony zdrowia brali udział w warsztatach pn. „Techniki diagnostyczne przemocy seksualnej”. Było to już drugie spotkanie edukacyjne prowadzone przez dr Agnieszkę Widerę-Wysoczańską. Pierwsze warsztaty, zorganizowane w roku 2018 miały charakter superwizyjny. Uczestnicy prezentowali przypadki, z którymi zetknęli się w swojej praktyce zawodowej, omówione zostały objawy i czynniki ryzyka  w rodzinie i w środowisku.

W trakcie drugiego warsztatu uczestnicy  poznali poszczególne etapy diagnozy dziecka wykorzystywanego seksualnie. Trenowali prowadzenie rozmowy diagnostycznej z rodzicem i dzieckiem oraz w jaki sposób zadawać pytania diagnozowanemu dziecku i jego opiekunowi, aby w bezpieczny dla dziecka sposób uzyskać informacje.

Warsztaty prowadziła dr Agnieszka Widera-Wysoczańska, doktor psychologii, adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, psychoterapeuta, specjalista w zakresie Terapii Stresu Pourazowego PTT, trener Treningu Grupowego PTP; superwizor PTT, konsultant w zakresie pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych PTP.

Warsztaty odbyły się w siedzibie MOPS przy ul.  Franciszkańskiej 7, uczestniczyło w nich 16 osób.