Spotkanie dot. procedury „Niebieskie Karty”

28.10. 2016 r. w siedzibie Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy odbyło się spotkanie poświęcone działaniom pracowników oświaty w ramach procedury „Niebieskie Karty”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej działających na terenie Świdnicy oraz przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji.

  • Joanna Karaszewska – kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy, członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Świdnicy przedstawiła akty prawne definiujące przemoc i jej rodzaje  oraz określające konsekwencje karne za jej stosowanie.
  • Nadkomisarz Robert Topolski – specjalista ds. prewencji kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy w swoim wystąpieniu omówił o uprawnieniach i obowiązkach pracowników oświaty w związku z realizacją procedury „Niebieskie Karty”.
  • Dorota Szyłobryt – kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej MOPS w Świdnicy, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Świdnicy przedstawiła formularz „Niebieskie Karty A”. Wspólnie z uczestnikami spotkania omówiła poszczególne elementy formularza oraz kwestionariusz i algorytm oceny/postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia przemocy  w rodzinie wobec dziecka.

[WRGF id=1812]

Skip to content