Spotkanie dot. polityki senioralnej

4 listpada w Urzędzie Miejskim w Świdnicy odbyła się konferencja dotycząca regionalnej koalicji na rzecz zdrowego starzenia się. Wzięli w niej udział m.in. Szymon Chojnowski, zastępca prezydenta Świdnicy, Krystyna Lasek, prezes zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Joanna Mesjasz, prodziekan Społecznej Akademii Nauk, Danuta Nowicka, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych oraz Mirosław Grabowski z Urzędu Miejskiego w Dzierżoniowie.

Spotkanie miało na celu omówienie promowania w lokalnej społeczności idei zdrowia, zdrowego stylu życia, zdrowego starzenia się, opracowanie strategii kompleksowej polityki senioralnej, inicjowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej osób starszych jak najdłużej oraz ich samodzielności oraz prowadzenie działalności profilaktycznej oraz edukacji zdrowotnej w odniesieniu do wszystkich grup wiekowych a szczególnie osób w starszym wieku.

Więcej informacji: regionfakty.pl