Seniorzy na „Marszu Nadziei”

7 kwietnia 2022 roku Seniorzy z Dziennego Domu Senior+ wsparli swoją obecnością Świdnickie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum, biorąc czynny udział w barwnym, radosnym pochodzie wokół Rynku podczas Marszu Nadziei.