Realizacja I edycji projektu pn. „ Uwierz we własne siły”

W wyniku zakończonej rekrutacji do pierwszej edycji projektu „Uwierz we własne siły” , realizowanej w okresie od 01.09.2017r. do 31.05.2018r., 15 osób podpisało deklarację uczestnictwa i rozpoczęło udział w projekcie.

Jednym z zadań w ramach projektu „Uwierz we własne siły” jest realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). W powyższym zakresie została podpisana umowa pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdnicy i PUP w Świdnicy. W związku z jej realizacją od 2 października br. 10 uczestników I edycji projektu „Uwierz we własne siły” rozpoczęło prace społecznie użyteczne. Uczestnicy, osoby które mają ustalony III profil pomocy przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, wykonują czynności porządkowe w jednostkach miejskich takich jak placówki oświatowe, jednostki pomocy społecznej, w ośrodku sportu i rekreacji. Każdy z uczestników przez okres dwóch miesięcy pracować będzie po 10 godzin tygodniowo. Za każdą przepracowaną godzinę uczestnikowi projektu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 8,10 zł. Dodatkowo, osoby te są wspierane poprzez udział w warsztatach podnoszących umiejętności społeczne oraz w spotkaniach indywidualnych, m.in. z takimi specjalistami, jak psycholog i terapeuta rodzinny.