„Razem bezpieczniej” w Świdnicy

W piątek, 7 października o godz. 11.00 w sali klubu „Bolko” odbyło się spotkanie, inaugurujące rozpoczęcie projektu pn. „Edukacja dla bezpieczeństwa w Świdnicy – działania na rzecz młodzieży i seniorów” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na 2016 rok”.

Świdniccy seniorzy oraz gimnazjaliści  mieli okazję poznać i nawiązać bezpośredni kontakt z dzielnicowymi oraz pracownikami socjalnymi. Uczestnikom spotkania przedstawiono prezentacje edukujące w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom. Przedstawione zostały również programy „Mapa zagrożeń i bezpieczeństwa” oraz „Moja komenda”. Ponadto wystąpili młodzi, utalentowani sportowcy i artyści: Wiktor Dębski – mistrz świata w footbagu, Arkadiusz Stanek – mistrz Polski w footbagu; Mariusz Kędzierski – plastyk i Maciej Eszwowicz – iluzjonista. Opowiedzieli o swoich pasjach życiowych i sukcesach, zaprosili do wspólnej zabawy młodzież i seniorów.

W ramach projektu przewidziano szereg działań edukacyjno-informacyjnych skierowanych do dwóch  newralgicznych grup społecznych, czyli młodzieży gimnazjalnej zagrożonej m.in. uzależnieniem środkami psychoaktywnymi oraz  świdnickich seniorów – grupy, która często narażona jest  na wykluczenie społeczne ze względu na słaby stan zdrowia lub niepełnosprawność.

5 października br. rozpoczęły się warsztaty dla gimnazjalistów w zakresie skutków stosowania przemocy, jej rodzajów oraz sposobów jej przeciwdziałania. Prowadzą je doświadczeni psychoterapeuci, trenerzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Po zakończeniu warsztatów w klasach przeprowadzane są prelekcje na temat przemocy rówieśniczej, a także o zagrożeniach zdrowia fizycznego i psychicznego w zakresie stosowana używek. Drugą część spotkania prowadzą przedstawiciele Państwowej Stacji – Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy oraz Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

Dla seniorów organizowane będą spotkania edukacyjne w obszarze bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim uwrażliwienia na możliwe zagrożenia finansowe, jak i te dla zdrowia i życia. Pracownicy socjalni i dzielnicowi obejmą działaniami również tych seniorów, którzy ze względu na stan zdrowia pozostają w domach. W trakcie wspólnych wizyt będą przekazywać informacje oraz materiały edukacyjne.

Elementem projektu są także warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, w celu wspierania rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Zostaną przeprowadzone dwie edycje szkolenia: budowanie relacji dorosły-dziecko oraz wspieranie procesu budowania wzajemnych relacji między dziećmi.

W ramach projektu opracowane zostaną informatory, w których m.in. przekazane zostaną informacje o miejscach nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego dostępnego w Świdnicy.

Przygotowane zostaną również artykuły prasowe, których celem będzie podniesienie świadomości społecznej mieszkańców Świdnicy na tematy związane z realizowanym projektem. Artykuły zostaną opublikowane w lokalnych mediach.

Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Świdnicy, Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Świdnicy, Strażą Miejską w Świdnicy oraz Dziennym Domem „Senior-WIGOR”. Otrzymał on dofinansowanie w wysokości 38.150 zł ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Informacje w mediach:

  ws-24.pl 

[WRGF id=1703]

Skip to content