Przemoc „karmi się” tajemnicą

Przemoc w rodzinie może dotknąć każdego. Wiek, zawód, pozycja społeczna nie są czynnikami chroniącymi nas przed tym zjawiskiem. Najważniejsze, to szukać pomocy i pozwolić sobie pomóc.

Każdy ma prawo do bycia zmęczonym,  zdenerwowanym, do myślenia o sobie, postępowania  zgodnie z własną wolą i popełniania błędów, do realizacji swoich zainteresowań oraz spotkań z osobami, które są dla niego ważne. Korzystanie ze swoich praw w każdym związku może być powodem nieporozumienia, a nawet konfliktu. Jeśli jednak jedna z osób zaczyna przekraczać granice, poniżając, wyśmiewając, wyzywając drugą osobę, czy używając wobec niej siły fizycznej, by zmusić ją do określonych zachowań, to mamy do czynienia z przemocą.

Cierpią w ciszy

Zwykle osoba, która doznaje przemocy, boleśnie doświadcza jej skutków oraz mechanizmów, które utrzymują ją w takiej sytuacji. Przemoc odbiera jej siłę, zniewala i sprawia, że czuje się bezradna. Bardzo się wstydzi mówić o swoich doświadczeniach, może być przekonana, że ponosi odpowiedzialność za zachowanie swojego partnera, że gdyby była inna i bardziej się starała, to osoba, która ją krzywdzi, nie musiałaby tego robić. Dlatego osoby uwikłane w przemoc często nie mówią nikomu o swoim problemie. Nikt z zewnątrz nie wie, co się z nimi dzieje, bo do aktów przemocy najczęściej dochodzi, gdy nie ma w pobliżu świadków.

Sprawca również ukrywa to, jak traktuje swoich bliskich. Podejmuje liczne działania, aby jego żona/partnerka nie miała komu opowiedzieć o swojej sytuacji, stopniowo odcina partnerkę od kontaktów z innymi ludźmi. Na początku może krytykować osoby z otoczenia kobiety, twierdząc, że wywierają na nią zły wpływ. Po pewnym czasie zaczyna zachowywać się obraźliwie wobec rodziny, przyjaciół i znajomych osoby, którą krzywdzi. Krytykuje ich, powodując, że albo oni sami unikają kontaktów albo ona przestaje ich zapraszać, wstydząc się zachowania swojego partnera. Może też śledzić i kontrolować ofiarę, podsłuchiwać jej rozmowy, przeglądać telefon komórkowy, grozić pobiciem, jeśli ofiara będzie nadal utrzymywać „niepożądane” kontakty. W sytuacjach towarzyskich sprawca wprawia swoją partnerkę w zakłopotanie, ośmiesza i upokarza. Kiedy ona czuje się urażona, mówi, że jest przewrażliwiona, a to był tylko żart. Po jakimś czasie może się zdarzyć, że osoba doznająca przemocy sama zacznie unikać kontaktów, przekonana przez sprawcę, że jest „do niczego”     i że ludzie nie chcą się z nią spotykać. W rezultacie jej izolacja narasta, ponieważ ukrywa nie tylko to, co robi sprawca, ale również swoje uczucia i myśli. Często nie jest świadoma, że to, co dzieje się w jej związku, to naruszenie jej prawa do godności, poczucia bezpieczeństwa i że są to zachowania, które łamią prawo, że za przemoc odpowiedzialność ponosi tylko osoba, która ją stosuje.

Trzeba mówić o problemie

Nic nie usprawiedliwia krzywdzenia drugiej osoby. A przemoc w rodzinie może dotknąć każdego człowieka. Ani wiek, ani wykonywany zawód, czy pozycja społeczna nie są czynnikami chroniącymi przed przemocą. Mówienie o przemocy, jakiej doznaje osoba krzywdzona przez swoich bliskich, może przynieść jej ulgę. Wreszcie nie będzie musiała tłumaczyć swojego złego samopoczucia, czy wyglądu, usprawiedliwiać agresywnych zachowań partnera oraz tego, co się dzieje w domu. Opowiadając o swoich przeżyciach, zaczyna myśleć i mówić o działaniach, które mogłyby poprawić jej sytuację.

Ponieważ przemoc domowa odbiera siłę, niezwykle ważne jest, aby planując czy podejmując działania, które zapewnią bezpieczeństwo nam i naszej rodzinie, nie robić tego, izolując się od innych osób. Jeśli masz za sobą takie doświadczenia, potrzebujesz rozmowy, wyrzucenia z siebie nagromadzonych emocji, skorzystaj z pomocy specjalistów. Jest wiele miejsc, które oferują osobom uwikłanym w przemoc domową profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną.

Dorota Szyłobryt, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Świdnicy

Miejsca pomocy dla osób dotkniętych przemocą

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy spotkania ze specjalistami (psychologiem, radcą prawnym, terapeutą rodzinnym) po wcześniejszym umówieniu. ul. Franciszkańska 7, tel. 74/854-90-52, tel. 74/852-13-27.
  • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Mieszkańców Świdnicy, Rynek 39-40. Wsparcie udzielane jest w każdy ostatni czwartek miesiąca, w godzinach od 16.00 do 18.00 w pokoju nr 19 (III piętro) oraz pod nr telefonu 723-398-620.
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Świdnicy tel. 74/856-58-15, mail: oik@pcpr.swidnica.pl, ul. Żeromskiego 16/8
  • Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka i Obywatela „St.O.P.” 74/852-30-67, Punkt przy Urzędzie Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ tel. 22/824-25-01, fax 22/823-96-64
  • Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii”, tel. 22/668-70-00 (od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 20:00 i w soboty w godz. od 09:00 do 15:00), mail: pogotowie@niebieskalinia.pl  ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa

Projekt Gminy Miasta Świdnicy – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy „Świdnica przeciw przemocy” współfinansowany ze środków budżetu Państwa w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 2021 r.