Program Wieloletni „Senior+ na lata 2021-2025, edycja 2022

Gmina Miasto Świdnica informuje, że uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022, moduł II – zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+/ Klubu „Senior+”.

Uzyskano dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych pod nazwą:

  1. Zapewnienie funkcjonowania Klub Senior+ przy ul. Malinowej 2, 58-100 Świdnica. Przyznana kwota dotacji: 58.320 zł. Całkowita wartość realizacji zadania: 161912,04 zł,
  2. Zapewnienie funkcjonowania Klub Senior+ przy ul. Kozara Słobódzkiego 19, 58-100 Świdnica. Przyznana kwota dotacji: 58.320 zł. Całkowita wartość realizacji zadania: 157286,82 zł,
  3. Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ przy ul. Saperów 27. Przyznana kwota dotacji: 505.440 zł. Całkowita wartość realizacji zadania: 1155056,00 zł.

Celem Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom, nieaktywnym zawodowo, w wieku powyżej 60 lat, poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.