Program terapeutyczny

formy_pomocy

Oferta programu terapeutycznego, realizowanego bezpłatnie na rzecz mieszkańców Miasta Świdnicy w Poradni Terapii Uzależnienia  od Alkoholu i Współuzależnienia w Świdnicy, przy ul. Westerplatte 47. Szczegółowe informacje i zapisy pod telefonu: 74/852-28-02. Zajęcia finansowane są przez Gminę Miasto Świdnica.

Terapia grupowa dla osób doświadczających przemocy domowej

Osoba prowadząca: mgr Sławomir Czyż

Termin realizacji: 04.03.2021 – 09.12.2021

Dni i godziny: czwartki, 16.00 – 20.00

Terapia grupowa dla sprawców przemocy domowej

Osoba prowadząca: mgr Sławomir Czyż

Termin realizacji: 05.05.2021 – 15.09.2021

Dni i godziny: środy, 16.00 – 20.00

Poradnictwo i terapia indywidualna dla osób uwikłanych w przemoc domową i dla rodziców osób uzależnionych

Osoba prowadząca: mgr Sławomir Czyż

Termin realizacji: 06.03.2021 – 11.12.2021

Dni i godziny: soboty, 09.30 – 13.30

Grupowy Trening Asertywności dla osób uwikłanych przemocą domową

Osoba prowadząca: mgr Sławomir Czyż

Termin realizacji: I część: 17-19.09.2021; II część: 22-24.10.2021

Dni i godziny: piątek, 16.00 – 21.00; sobota, 08.30 – 18.30; niedziela, 08.30 – 18.30

Praca nad złością

Osoba prowadząca: mgr Teresa Bazylewicz

Termin realizacji: 02.06.2021 – 18.08.2021

Dni i godziny: środy, 16.00 – 19.30

Poradnictwo i terapia indywidualna dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem i uzależnionej

Osoba prowadząca: mgr Marzena Zapart

Termin realizacji: 20.04.2021 – 16.12.2021

Dni i godziny: wtorki i wskazane środy (21.04., 12.05., 16.06., 15.09., 13.10.), 16.00 – 19.45

Trening kompetencji społecznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem i uzależnionej

Osoba prowadząca: mgr Urszula Kordowska

Termin realizacji: I część: 20.04. – 25.06.2021; II część: 03.09. – 17.12.2021

Dni i godziny: wtorki, 16.00 – 19.45

Zapobieganie nawrotom choroby

Osoba prowadząca: mgr Teresa Bazylewicz

Termin realizacji: 17.03.2021 – 26.05.2021

Dni i godziny: środy, 16.00 – 19.30

Trening Umiejętności Służących Zdrowieniu

Osoba prowadząca: mgr Teresa Bazylewicz

Termin realizacji: 25.08.2021 – 03.11.2021

Dni i godziny: środy, 16.00 – 19.30