Postępowanie w sytuacjach przemocy

przemoc

Interwencja Policji w miejscu zamieszkania rodziny w związku z rozpoznaniem przemocy domowej, której celem jest zatrzymanie przemocy – pouczenie osoby doznającej przemocy o przysługujących jej prawach oraz sprawcy o konsekwencjach grożących za znęcanie się nad osobą bliską i wezwanie go do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego, w razie potrzeby, izolowanie sprawcy, gdy stanowi on realne zagrożenie dla zdrowia i życia domowników, szczególnie gdy jest nietrzeźwy.

Uruchomienie działań wspierających osobę doznającą przemocy, za jej zgodą – motywowanie do korzystania ze wsparcia specjalistów, którzy wesprą w poszukaniu najlepszego rozwiązania w radzeniu sobie z przemocą, wzmocnią oraz zachęcą do budowania własnej mocy i sprawczości.

Informowanie o programach terapeutycznych dla sprawców przemocy oraz motywowanie do udziału w nich – w celu ukazania, że to co robi jest przestępstwem ściganym przez prawo i grożą za to określone konsekwencje oraz motywowania do zmiany zachowań.

Dokumentowanie zdarzeń związanych z przemocą domową oraz podejmowanych przez służby społeczne i poszczególnych członków rodziny działań służących ograniczeniu lub ustaniu przemocy domowej – pozwala na zaplanowanie pomocy oraz może być wykorzystane w postępowaniu przygotowawczym wobec sprawcy.

Współpraca wszystkich podmiotów zobowiązanych do udzielenia wsparcie rodzinie uwikłanej w przemoc domową – to łączenie kompetencji, możliwości i narzędzi, jakimi dysponują policjanci, pracownicy socjalni, przedstawiciele oświaty, ochrony zdrowia i Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Jeśli znalazłaś(eś) się w trudnej sytuacji i jesteś osobą doznającą przemocy, skontaktuj się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Franciszkańskiej 7, nr tel. 723-398-620, mail: osrodek@mops.swidnica.pl

Telefon obsługują od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 pracownicy MOPS, którzy udzielą niezbędnych informacji i w razie konieczności pokierują do właściwego specjalisty.

W siedzibie MOPS przy ul. Franciszkańskiej 7 przyjmują specjaliści, którzy udzielają poradnictwa i wsparcia psychologicznego osobiście lub telefonicznie (nr tel. 723-398-620), po wcześniejszym umówieniu:

  • poniedziałek od godz. 8.00 do 15.00 – terapeuta rodzinny, od godz. 7.30 do 15.30 – psycholog,
  • wtorek od godz. 8.00 do 13.00 – terapeuta rodzinny, od godz.7.30 do 15.30 – psycholog,
  • środa od godz. 7.30 do 15.30 – psycholog,
  • czwartek od godz. 7.30 do 15.30 – psycholog,
  • piątek od godz. 7.30 do 15.30 – psycholog.

Wszystkie spotkania odbywają się z zachowaniem obowiązujących standardów bezpieczeństwa. Na terenie Ośrodka klienci zasłaniają usta i nos maseczką lub w inny sposób. Zapewniamy również środki do dezynfekcji.

Skip to content