Pomoc psychologiczna

pomoc_psychologiczna


Psycholog mgr Julianna Skałba dyżuruje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 7:

 • poniedziałek – piątek, godz. 07:30– 15:30, ul. Franciszkańska 7, pok. nr. 21,

Konsultacje z psychologiem wymagają wcześniejszego umówienia spotkania pod nr telefonu 74 854 90 52 lub 74 854 90 59 lub 668-188-858, 723-398-620 lub przez pracownika socjalnego.


Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Żeromskiego 16/8, tel. 74 856 58 15

e-mail: koordynator.oik@pcpr.swidnica.pl

Psycholog:

 • poniedziałek godz. 09:30 – 18:30
 • wtorek godz. 08:30 – 15:30, 14.00 – 18.00
 • środa godz. 07:30 – 15:30, 14.00 – 18.00
 • czwartek godz. 09:00 – 17:00
 • piątek godz. 7:30 – 15:30, 14.00 – 18.00

Pedagog:

 • czwartek godz. 14:00 – 18:00
 • piątek godz. 14.00 – 18.00

Caritas Diecezji Świdnickiej

ul. Westerplatte 4-6, tel. 74 851-25-04

e-mail: swidnica@caritas.pl

Ks. Dr Zbigniew Chromy

udziela poradnictwa duszpastersko-psychologiczno-pedagogicznego

po telefonicznym umówieniu terminu spotkania: 609 444 265

 


Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnica udzielane są indywidualne konsultacje psychologiczne oraz prowadzone są zajęcia grupowe dla społeczności szkolnej, tj. uczniów i ich opiekunów, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz nauczycieli.

 • Szkoła Podstawowa nr 315 pl. Wojska Polskiego 3 tel. 74/856 95 02 sekretariat@sp-315.swidnica.pl
 • Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami gimnazjalnymi, ul. Marcinkowskiego 4-6 tel. 74/852 23 66 sekretariat@sp4swidnica.pl
 • Szkoła Podstawowa nr 105 ul. Saperów 27A tel. 74/852 26 40 sekretariat@sp105.pl
 • Szkoła Podstawowa nr 6  z oddziałami gimnazjalnymi, ul. Wodna 5-7 tel. 74/852 05 85 sekretariat-wodna@sp6.swidnica.pl
 • Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Wałbrzyska 39 tel. 74/852 29 24 sekretariat.sp8@gmail.com
 • Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi, ul. Of. Oświęcimskich 30 tel. 74/640 62 40 kontakt@sp2.swidnica.pl