Pierwsze „Świdnickie Jaskółki” odfrunęły..

W dniach 30.09.2019 r. oraz 31.10.2019 r. 14 osób zakończyło udział w I edycji projektu pn. „Świdnickie Jaskółki”. W czasie 6-cio i 7-mio miesięcznego pobytu, mieszkańcy budynku przy ul. 1-go Maja 23, najczęściej korzystali z n/w form wsparcia:

  • trening interpersonalny, którego celem jest nauka rozwiązywania konfliktów i problemów osobistych, ćwiczenie i nauka zachowań w określonych sytuacjach, rozwój umiejętności społecznych,
  • trening autonomii decyzyjnej według modelu wspieranego podejmowania decyzji,
  • trening umiejętności społecznych umożliwiający kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami oraz modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie,
  • rozwijanie umiejętności integracji ze społecznością lokalną,
  • trening zarządzania mieszkaniem,
  • trening finansowy, którego celem jest rozwijanie umiejętności planowania i wydatkowania dostępnych środków finansowych – w tym związanych z utrzymaniem mieszkania.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć obrazujących wspólne zajęcia uczestników projektu. Więcej bieżących informacji można znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/jaskolkiswidnica/

[WRGF id=4310]

Części osób, które zakończyły udział w projekcie pn. „Świdnickie Jaskółki” zostały wynajęte lokale z zasobu komunalnego miasta Świdnica. Między innymi, stare budynki administracyjne straży miejskiej przy ulicy Traugutta w Świdnicy przebudowano na jedenaście mieszkań socjalnych. Zamieszkali w nich także byli uczestnicy projektu „Świdnickie Jaskółki”.

[WRGF id=4315]

Skip to content