Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Od grudnia 2020 roku w Świdnicy rozpoczął działalność nowo zakontraktowany w NFZ Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Psychologowie i psychoterapeuci Ośrodka oferują:

  • pełną diagnostykę psychologiczną,
  • psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną,
  • wsparcie psychologiczne i środowiskowe

Oferta skierowana jest do:

  •  Dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym
  •  Młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także do ich rodzin i opiekunów prawnych.

Porady są bezpłatne, finansowane przez NFZ, nie jest wymagane skierowanie.

Kontakt:

„ARS MEDICA” SP. Z O.O. , ul. Marii Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica, tel. 74 852 03 67.