Ogłoszenie – szkoły / оголошення – школу

SZKOŁA DLA DZIECI W WIEKU 7-14 LAT

W Świdnicy jest 7 szkół podstawowych, do której można zapisać dziecko.
O wyborze szkoły decyduje miejsce zamieszkania.
Lista szkół i przyporządkowanych do nich ulic miasta znajduje się w:

Centrum Pomocy Ukrainie w Świdnicy
ul. Długa 33, tel. 883-375-444, 74/856-29-96

CENTRUM POMOCY UKRAINIE W ŚWIDNICY

ШКОЛА ДЛЯ ДІТЕЙ 7-14 РОКІВ

У Свідниці знаходиться 7 початкових шкіл, куди може бути зарахована дитина.

Місце проживання визначає вибір школи.

З переліком шкіл та закріплених за ними вулиць міста можна ознайомитись за  адресою:

Центр допомоги Україні в Свідниці

вул. Длуга 33, тел.883-375-444, 74 / 856-29-96

ЦЕНТР ДОПОМОГИ УКРАЇНИ У СВІДНІЦІ

ШКОЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ 7-14 ЛЕТ

В Свиднице находится 7 начальных школ, куда может быть зачислен ребенок.

Выбор школы определяется местом жительства.

Список школ и прикрепленных к ним улиц города можно найти по адресу:

Украинский центр помощи в Свиднице

ул. Длуга 33, т. 883-375-444, 74 / 856-29-96

УКРАИНСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ В СВИДНИЦЕ

Skip to content