Nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2020/2021

Świadczenie 500+

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy (dla osób, które mają już przyznane prawo do świadczenia) będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (poprzez portal Emp@tia, portal PUE ZUS oraz przez kanał bankowości elektronicznej) – od dnia 1 lutego 2021 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że od dnia 1 lipca 2020 r. można składać wnioski na: 

  • świadczenie „Dobry Start” (300+),
  • świadczenia rodzinne, w tym zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na dzieci,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy.

Osoby wnioskujące o przyznanie prawa do świadczenia 300+, które nie jest uzależnione od dochodu rodziny, zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną już od 1 lipca 2020 r., co znacznie usprawni pracę, przyspieszy proces weryfikacji prawa do świadczeń oraz wydania rozstrzygnięcia w sprawie.

 W lipcu danego roku istnieje wyłącznie możliwość składania wniosków online poprzez portal Emp@tia, portal PUE ZUS (dotyczy wniosków na 300+, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny ) oraz przez kanał bankowości elektronicznej (dotyczy wyłącznie wniosków na 300+).

Przyjmowanie wniosków na wszystkie świadczenia składane drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście na informacji w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych MOPS Świdnica przy ul. Franciszkańskiej 7 (w wyznaczonych do tego stanowiskach przyjęć) lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia 2020 r.

Informacja czynna codziennie w godzinach od 8.00 – 15.00.


Informacja telefoniczna:

świadczenia 500+ i 300+  – 74 854-90-50 wew. 49,
świadczenia rodzinne – 74 854-90-56,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 74 854-90-57.
e-mail: swiadczenia@mops.swidnica.pl


Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej www.mops.swidnica.pl w zakładkach: świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz 300+. Istnieje również możliwość pobrania druków wniosków na informacji w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych MOPS Świdnica przy ul. Franciszkańskiej 7 (w wyznaczonych do tego stanowiskach przyjęć).

WAŻNE

Art. 15oa. ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm.) stanowi, iż obniżenie wynagrodzenia lub dochodu z powodu przeciwdziałania COVID-19, będzie traktowane jako utrata dochodu.

Świadczenia rodzinne

Zgodnie z ust. 1 powołanego artykułu obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020r., poz. 111 ze zm.) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.

Fundusz alimentacyjny

Zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020r., poz. 808) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r.