NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków na:

 • świadczenia wychowawcze (500+),
 • świadczenia rodzinne, w tym zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na dzieci,
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2017/2018.

 

Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów można składać w MOPS w Świdnicy w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w pokoju nr 11:

– ul. Franciszkańska 7.

Informacja czynna codziennie w godzinach od 8.00 – 15.00.

 

Informacja telefoniczna: 

świadczenia wychowawcze – 74 854-90-50 wew. 49,

świadczenia rodzinne – 74 854-90-56,

świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 74 854-90-57.

 

E-mail: swiadczenia@mops.swidnica.pl

Istnieje możliwość złożenia wniosków również w formie elektronicznej.

 

Formularze wniosków dostępne są w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych na informacji w pokoju nr 11 oraz na stronie internetowej www.mops.swidnica.pl w zakładkach:

500+, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Okres świadczeniowy 2016/2017 trwa do 30 września 2017r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami:

od 1 sierpnia 2017r. do dnia 31 sierpnia 2017r., ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2017r.,
– od dnia 1 września 2017r. do dnia 30 września 2017r., ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2017r.,
– od dnia 1 października 2017r. do dnia 31 października 2017r., ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia 2017r.,
– od dnia 1 listopada 2017r. do dnia 30 listopada 2017r., ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 stycznia 2018r.,
– od dnia 1 grudnia 2017r. do dnia 31 stycznia 2018r., ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 28 lutego 2018r.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Okres zasiłkowy 2016/2017 trwa do 31 października 2017r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami:

 • od 1 sierpnia 2017r. do dnia 31 sierpnia 2017r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2017r.,
 • od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 października 2017r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 2017r.,
 • od dnia 1 listopada 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 28 lutego 2018r.

 

ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 Okres świadczeniowy 2016/2017 trwa do 30 września 2017r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami:

 • od 1 sierpnia 2017r. do dnia 31 sierpnia 2017r., ustalenie prawa do świadczenia alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2017r.,
 • od dnia 1 września 2017r. do dnia 30 września 2017r., ustalenie prawa do świadczenia alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2017r.,
 • od dnia 1 października 2017r. do dnia 31 października 2017r., ustalenie prawa do świadczenia alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia 2017r.,
 • od dnia 1 listopada 2017r. do dnia 30 listopada 2017r., ustalenie prawa do świadczenia alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 stycznia 2018r.,
 • od dnia 1 grudnia 2017r. do dnia 31 stycznia 2018r., ustalenie prawa do świadczenia alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 28 lutego 2018r.