Nabór na stanowisko terapeuta/instruktor terapii zajęciowej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi – terapeuta/instruktor terapii zajęciowej w Dziennym Domu Senior+

  1. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM

Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika terapeutyczna, pedagogika specjalna lub pokrewne przygotowujące do pracy z osobami dorosłymi np. terapia zajęciowa, gerontopedagogika lub ukończona szkoła policealna o specjalności terapeuta zajęciowy, a minimum wykształcenie średnie i ukończony kurs lub szkolenie w zakresie terapii zajęciowej lub animacji;
  2. posiada obywatelstwo polskie;
  3. nie był skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  5. posiada nieposzlakowaną opinię;
  6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

(…)

Pełna treść ogłoszenia: [ kliknij ]

Skip to content