Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny, w wymiarze 1 etatu

I. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM

Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1. Posiada:

  1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub

  2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi i rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 ustawy
    o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub

  3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną a także udokumentuje
    co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

  4. wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną
    a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

2. posiada obywatelstwo polskie;

(…)

Pełna treść ogłoszenia: [ klinij ]

Skip to content