Kurs on-line „Szkoła Asystentów Rodziny”

16 października o godzinie 16.00 rozpoczyna sie kurs on-line „Szkoła Asystentów Rodziny” – przygotowujący do pełnienia zawodu asystenta rodziny. Zajęcia, poza 30 godzinnymi praktykami, prowadzone są on-line. Zajęcia są prowadzone w soboty, niedziele oraz wtorki i piątki – po południu. Ukończenie kursu, zaliczenie wszystkich piętnastu modułów i zdanie egzaminu końcowego oznacza wydanie certyfikatu uprawniającego do zawodu asystenta rodziny, zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 3/2017/Ar.

Formularz i więcej informacji na stronie:http://fdir.org.pl/szkolenie/

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi, zawiera praktyczną wiedzę i umożliwia przećwiczenie narzędzi twardych (dokumentacja) i „miękkich”, takich, jak metody mediacji, interwencji kryzysowej, komunikacji opartej na podejściu skupionym na rozwiązaniach.