Komunikaty

kadra

KOMUNIKATY MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

AKTUALNOŚCI

  Komunikat w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

   Komunikat w sprawie zmian w świadczeniach dla rodzin.

   Komunikat w sprawie sposobu dokumentowania wysokości pełnej składki zdrowotnej niezbędnej do ustalenia dochodu, na podstawie którego ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.