Kluby Seniora – wznowienie działalności

Informujemy o wznowieniu działalności Klubów Seniora, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy tj. Klub Seniora Zarzecze przy ul. Rolniczej 9 (parafia Miłosierdzia Bożego w Świdnicy) oraz Klub Seniora Osiedle Młodych przy ul. M. Kozara-Słobódzkiego 21. Zajęcia w klubach odbywają się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, określonych w Rekomendacjach dotyczących działalności placówek pobytu dziennego, opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Aby zapewnić Seniorom i opiekunom klubu bezpieczne warunki zmniejszono liczbę uczestników, którzy mogą w jednym czasie przebywać na terenie Klubu, zwiększono jednocześnie liczbę dni, w których odbywają się zajęcia, w Klubie Seniora Osiedle Młodych zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu.

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, należy zgłosić chęć udziału w zajęciach opiekunowi Klubu, pod numerami telefonu: 726-262-888 – Klub Seniora Osiedle Młodych, 726-337-888 – Klub Seniora Zarzecze.

Opiekunowie udzielają również informacji dotyczących warunków uczestnictwa w zajęciach i terminów spotkań.

 

Facebook: [ Klub Seniora dla Osiedla Młodych ], [ Klub Seniora Zarzecze ].