Klub Aktywności i Rozwoju – Świdnica

Fundacja Eudajmonia zaprasza osoby:

  • z orzeczeniem o niepełnosprawności – stopień lekki, umiarkowany lub znaczny;
  • zamieszkujące powiat świdnicki;
  • bierne zawodowo, niezarejestrowane w PUP;
  • korzystające ze świadczeń OPS lub PCPR;
  • w wieku aktywności zawodowej, 18-60/65 lat.

W ramach Klubu Aktywności prowadzone są 3 pracownie:

  1. pracownia rehabilitacyjno – terapeutyczna – której celem jest poprawa kondycji psychofizycznej, zwiększenie sprawności. Pracownia funkcjonuje w oparciu o zajęcia fizyczne usprawniające, a także grupową terapię w formie: muzykoterapii, arteterapii, ćwiczeń relaksacyjnych, itp;
  2. aktywności społecznej – której celem jest rozwój umiejętności osobistych i interpersonalnych, wzrost samodzielności i dojrzałości psychospołecznej;
  3. aktywności zawodowej – której celem jest zwiększenie gotowości zatrudnieniowej i przybliżenie do realiów współczesnego rynku pracy. Zajęcia uzupełniane są próbkami pracy, wizytami u pracodawców, symulacjami rozmów rekrutacyjnych, tworzeniem CV, itp.

Dodatkowo oferujemy wszystkim uczestnikom wsparcie w postaci: transportu specjalistycznego, ciepłego posiłku, psychologa, trenera pracy/trenera aktywności, asystenta funkcjonalnego, rehabilitanta, logopedy, itp. Część z uczestników będzie kierowana na szkolenia zawodowe, na staż lub do pracy, zgodnie z określonym Indywidualnym Planem Działania.

Klub funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-14.30.

Zapraszamy do odwiedzenia Klubu w godzinach pracy, ul. Wróblewskiego 4 C-F Świdnica.

Kontakt: 785-624-628, n.pulawska@eudajmonia.pl

Strona : [ kliknij ]

Skip to content