KDR – przypomnienie dot. kart

Uprzejmie przypominamy, że rodziny posiadające Krajową Kartę Dużej Rodziny w formie tradycyjnej (plastikowej), wydaną przez dniem 01.01.2018 r. mogą ubiegać się o bezpłatne wydanie drugiej formy karty (elektronicznej-aplikacja mKDR na telefon) tylko do 31.12.2019 r.

Po upływie tego terminu wydanie 2 formy karty wiązać się będzie z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 9,21 zł za jedną kartę.

Serdecznie zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 7, pok. 17, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30, we wtorki do godz. 17.00.