Kampania „Nie daj się nabrać. Sprawdź zanim podpiszesz.”

Strona kampanii: www.zanim-podpiszesz.pl

Informujemy, iż Gmina Miasto Świdnica przystąpiła do działań informacyjno – edukacyjnych w ramach ogólnopolskiej kampanii „Nie daj się nabrać. Sprawdź zanim podpiszesz.” Koordynatorem lokalnej kampanii jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek, tzw. chwilówek, oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa. Akcja społeczna jest współorganizowana przez siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policję oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kampania informacyjna w Świdnicy prowadzona będzie przy współpracy różnych instytucji i organizacji, skierowana będzie do mieszkańców Świdnicy ze szczególnym uwzględnieniem seniorów.

W dniu 15 września 2016 roku, o godz. 10.00 w sali narad Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na ul. Westerplatte odbyło się spotkanie inaugurujące inicjatywę. Pani Anna Janus (koordynator projektu) omówiła kierunki działań w ramach kampanii natomiast pani mecenas Justyna Grzechowiak (radca prawny MOPS) przedstawiła aspekty prawne związane z tematyką projektu.

W ramach spotkania mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Domu Dziennego Senior-Wigor, Miejskiej Biblioteki im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy- Klubu Seniora.

Uczestnicy spotkania z  zainteresowaniem podeszli inicjatywy i wyrazili chęć dalszej współpracy w ramach projektu.

Prezentacja ze spotkania: [ kliknij ]

[WRGF id=1656]