Jak komunikować się z nastolatkiem

W dniu 11 czerwca 2019 r. gościliśmy w Świdnicy mgr Tomasza Bilickiego, jeden z najlepszych w Polsce specjalistów w zakresie interwencji kryzysowej dzieci i młodzieży, który poprowadził dla Mieszkańców Świdnicy otwarte spotkanie na temat komunikowania się z Pokoleniem Y/Z. Poruszone zostały m.in. tematy zachowań ryzykownych nastolatków oraz komunikowania się i rozwiązywania konfliktów międzypokoleniowych. Spotkanie odbyło się w godzinach popołudniowych w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 w Świdnicy. Organizatorami byli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała.

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem Mieszkańców Świdnicy, rodziców, wychowawców i innych osób zainteresowanych profilaktyką zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz tematyką specyfiki Pokolenia Y i Z.

Mgr Tomasz Bilicki poprowadził również dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w maju i czerwcu 2019 r. 15 godzin warsztatów pt. Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej, w celu zaznajomienia z technikami redukcji lęku i stresu wywołanych sytuacją kryzysową oraz tworzenia zintegrowanego systemu działań profilaktycznych w interwencji kryzysowej we współpracy ze środowiskami terapeutycznymi.

Prowadzący warsztaty i wykład mgr Tomasz Bilicki jest pedagogiem, psychoterapeutą, certyfikowanym interwentem kryzysowym (University of Maryland), doktorantem Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Jest Prezesem Zarządu oraz koordynatorem Centrum Interwencji Kryzysowej przy Fundacji Innopolis w Łodzi, członkiem The International Critical Incident Stress Foundation (ICISF). Zajmuje się interwencją kryzysową z krótkoterminową terapią opartą na koncepcji ericksonowskiej oraz poznawczej, związanej z przekonaniami pacjenta. Jest ekspertem w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pokolenia Y oraz Z, twórcą systemu wsparcia oraz profilaktyki typu rówieśniczego i liderskiego Motivation Punch.

[WRGF id=4044]