„Jak komunikować się z nastolatkiem” – zapraszamy na wykład

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, we współpracy z Firmą Szkoleniowo-Doradczą Anna Szywała, mają przyjemność po raz kolejny zaprosić Mieszkańców Świdnicy na wykład skierowany do rodziców, wychowawców, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz innych zainteresowanych skuteczną komunikacją z nastolatkiem.

Spotkanie pod tytułem „Jak komunikować się z nastolatkiem” poprowadzi Tomasz Bilicki, jeden z najlepszych specjalistów w Polsce w zakresie interwencji kryzysowej dzieci i młodzieży. Głównym celem wykładu jest poznanie specyfiki Pokolenia Y i Z. Poruszone zostaną m.in. tematy:

  • Zachowania ryzykowne nastolatków, jak agresja, przemoc, używanie alkoholu, narkotyków i dopalaczy oraz przejawy demoralizacji,
  • Komunikowanie się i rozwiązywanie konfliktów,
  • Kluczowa rola motywacji w przeciwdziałaniu podejmowania zachowań ryzykownych.

Wykład odbędzie w dniu 11 czerwca 2019 r. w godz. od 16.30 do 18.30 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 w Świdnicy.

Spotkanie jest bezpłatne, udział nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Prowadzący wykład, mgr Tomasz Bilicki, pedagog, psychoterapeuta, certyfikowany interwent kryzysowy (University of Maryland), doktorant Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Prezes Zarządu oraz koordynator Centrum Interwencji Kryzysowej przy Fundacji Innopolis w Łodzi, członek The International Critical Incident Stress Foundation (ICISF). Ekspert w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pokolenia Y oraz Z, twórca systemu wsparcia oraz profilaktyki typu rówieśniczego i liderskiego Motivation Punch. Zajmuje się interwencją kryzysową z krótkoterminową terapią opartą na koncepcji ericksonowskiej oraz poznawczej, związanej z przekonaniami pacjenta.