Grupa wsparcia dla kobiet w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Świdnicy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o naborze do GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET.

Dostrzegając potrzeby osób doznających przemocy w rodzinie Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdnicy zachęca do udziału w grupie wsparcia skierowanej do kobiet doświadczających przemocy. Założeniem grupy będzie wsparcie w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, poprzez rozwój osobisty, doświadczenie wsparcia społecznego osób będących w podobnej sytuacji, oraz uzyskanie informacji o możliwościach pomocy.

Dla kogo?

Do udziału w spotkaniach zapraszamy kobiety doświadczające przemocy, dla których dotychczasowe sposoby radzenia sobie z trudną sytuacją okazały się niewystarczające. Kobiety potrzebujące wsparcia w przywróceniu kontroli nad swoim życiem i możliwości samodecydowania o sobie. Chcemy w bezpiecznej atmosferze stworzyć możliwość swobodnej rozmowy o swoich emocjach, doświadczanych trudnościach, by poprzez udział w spotkaniach uczestniczki miały możliwość otrzymania wsparcia emocjonalnego i siły od innych kobiet będących w podobnej sytuacji.

Kiedy?

Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu w siedzibie OIK przy ul. Żeromskiego 16/8, czas trwania każdego ze spotkań to 2 h zegarowe, planowane jest 10 spotkań. Rozpoczęcie grupy wsparcia zaplanowano na kwiecień br., co uwarunkowane jest sytuacją epidemiczną w kraju. Grupa będzie miała charakter zamknięty, co oznacza brak możliwości dołączenia do grupy w trakcie jej trwania.

Warunkiem przyjęcia do grupy jest odbycie rozmowy z psychologiem OIK Panią Magdaleną Wróblewską, tel. 74/856-58-15, oraz złożenie stosownego wniosku.

Wniosek do pobrania: [ wniosek, klauzula ]