Dzienny Dom Senior – WIGOR

01.09.2015 Dom Dziennego Pobytu „Przystań” został przekształcony w Dzienny Dom SENIOR-WIGOR.

Skierowanie do  Dziennego Domu SENIOR – WIGOR  następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela prawnego. Podstawą do korzystania z usług Domu jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Świdnicy przyznająca tę formę pomocy, wydana w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania zainteresowanego. Koszt pobytu uzależniony jest od wysokości dochodu.

Osoby zainteresowane  dokładniejszymi  informacjami na ten temat prosimy o kontakt :
• Dzienny Dom Senior – WIGOR, ul. Saperów 27
Kierownik B. Juszczyk- Galas nr tel. 74-640-73-65 lub 74-853-87-70

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Franciszkańska 7
Koordynator Działu Pomocy Środowiskowej  p. M. Kosterka nr tel. 74-854-90-52
lub Sekcja usług opiekuńczych: 74-854-90-59

 

Skip to content