„Dwa mózgi w domu”

Pod takim tytułem odbyło się w dniu 8 maja 2019 r. w godzinach popołudniowych w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 w Świdnicy spotkanie z Mieszkańcami Świdnicy, poprowadzone przez dr Marka Kaczmarzyka, jednego z czołowych neurodydaktyków w Polsce. To propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych na procesy uczenia się i nauczania. Doktor nauk biologicznych, neurobiolog, memetyk i ewolucjonista, wykładowca akademicki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Jak działa mózg na różnych etapach rozwoju, jakie zjawiska w nim zachodzące wiążą się  z wychowaniem, jakie jest neurobiologiczne podłoże niezrozumienia naszych dorastających pokoleń i do czego potrzebny nam „konflikt pokoleń”, to jedne z poruszonych tematów. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Świdnicy, rodziców, wychowawców i innych osób zainteresowanych neurodydaktyką i skuteczną komunikacją.

W godzinach dopołudniowych dr Marek Kaczmarzyk poprowadził dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykład pod tytułem „Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych w kontekście neurobiologii”. Celem spotkania było m.in. przekazanie wiedzy z zakresu neurobiologii, mającej znaczenie dla profilaktyki uzależnień, nabycia umiejętności interpretowania skutków uzależnień i przeciwdziałania im oraz tworzenie zintegrowanego systemu działań profilaktycznych promujących postawy będące alternatywą wobec uzależnień, prób samobójczych, depresji.

Wszystkich chętnych Mieszkańców Świdnicy zapraszamy na kolejny wykład pod tytułem „Jak komunikować się z nastolatkiem”, który poprowadzi Tomasz Bilicki, pedagog i terapeuta, certyfikowany interwent kryzysowy, ekspert w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pokolenia Y oraz Z. Spotkanie dotyczyć będzie m.in. zachowań ryzykownych nastolatków oraz komunikowania się i rozwiązywania konfliktów międzypokoleniowych. Spotkanie odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 16.30 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 w Świdnicy.

[WRGF id=3514]

 

Skip to content