Dodatek węglowy – czas na złożenie wniosku mija 30 listopada

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że 30 listopada 2022 r. upływa termin* składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych.

  • *art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
  • *art. 24 ust. 12 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.