MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY
ul. Franciszkańska 7
58-100 Świdnica
tel./fax /74/ 852-13-27
e-mail: osrodek@mops.swidnica.pl

Dyrektor ośrodka w sprawie interwencji i skarg przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach 10:00-14:00 / pokój 107/.

Ośrodek jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30.

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w siedzibie Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-10:00 oraz 14:00-15:30.

Telefony kontaktowe :

  • 74/ 854-90-50,
  • 74/ 854-90-58,
  • 74/ 854-90-53,
  • 74/ 854-90-51.

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ul. Franciszkańska 7
58-100 Świdnica
tel.: /74/ 854-90-54

  • Świadczenie wychowawcze (500+): tel. 74/ 854-90-54,
  • Świadczenia alimentacyjne: tel. 74/ 854-90-57,
  • Świadczenia rodzinne: tel. 74/ 854-90-56.

Obsługa interesantów w sprawie świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych odbywa się w godzinach 08:00 – 15:30.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA – pokój nr 10