MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY
ul. Franciszkańska 7
58-100 Świdnica
tel./fax /74/ 852-13-27
e-mail: osrodek@mops.swidnica.pl

Dyrektor ośrodka w sprawie interwencji i skarg przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 10.00-14.00 / pokój 107/.

Ośrodek jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dyżury pracowników socjalnych w terenie codziennie w godzinach od 15:30 do 17:30.

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w siedzibie ośrodka w godzinach:
od 8.00 do 10.00 i od  14.00 do 15.30.

Sekcja terenowa nr 1 pracowników socjalnych przy ul. Franciszkańska 7 tel. 74/854-90-58
Sekcja terenowa nr 2 pracowników socjalnych przy ul.Franciszkańskiej 7 tel. 74/854-90-53
Sekcja terenowa nr 3 pracowników socjalnych przy ul.Westerplatte 47 tel. 74/640-28-88 / 89
Sekcja terenowa nr 4 pracowników socjalnych przy ul.Franciszkańskiej 7 tel. 74/854-90-51

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
ul. Franciszkańska 7
58-100 Świdnica
tel.: /74/ 854-90-54

Świadczenie wychowawcze (500+): tel. 74 854-90-54

Świadczenia alimentacyjne: tel. 74 854-90-57

Świadczenia rodzinne: tel. 74 854-90-56

BIURO OBSŁUGI KLIENTA – pokój nr 10

Obsługa interesantów w sprawie świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych odbywa się
od godz. 8:00 – 15:30.