Wnioski

Strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wniosek o ustalenie

Słowniczek pojęć

dochód członka rodziny – oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny

Wymagane dokumenty

1) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio: zaświadczenia

  • 1
  • 2
Skip to content