Budżet

Budżet MOPS w Świdnicy na rok 2021 Budżet MOPS w

Dokumenty Strategiczne

Strategie: Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej na lata 2014-2020 Strategia rozwiązywania

Kadra

Zastępca dyrektora Wojciech Burdek Dział Świadczeń Pomocy Społecznej Starszy specjalista

Akty prawne

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego