Z ostatniej chwili

Nasza oferta

Warsztaty taneczne, joga, pilates, warsztaty dietetyczne, kulinarne, zajęcia manualne, spotkania,

O nas

  Klub Seniora Zarzecze działa od 2015 r. Klub jest

O nas

Klub Seniora przy ul. Malinowej 2 funkcjonuje w strukturach Miejskiego

Nasza oferta

Dzienny Dom Senior+ zapewnia wsparcie seniorom nieaktywnym zawodowo, w wieku

O nas

  Naszym celem jest zaofe­ro­wa­nie wyso­kiej jako­ści usług i aktyw­no­ści

Regulamin i dokumenty

Regulamin: Regulamin Klubu Inne dokumenty: Deklaracja uczestnictwa Oświadczenie o zapoznaniu

Warunki przyjęcia

Osoba zainteresowana korzystaniem z oferty ośrodka wparcia powinna złożyć w

Skip to content